Ula Szrek

Obóz: , , , , , , , , , , , , ,
drukuj

Absolwentka UJK, nauczyciel języka polskiego i angielskiego, doktorantka w zakresie nauk humanistycznych na wydziale filozofii. Współorganizator kursów językowych dla dzieci od 4 roku życia po poziom gimnazjalny oraz kursów dla początkujących uczniów dorosłych. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Grupie Ratownictwa FRAKTAL. Hobby i pasje to: gra na fortepianie, poezja, wycieczki górskie w Tatry, wspinaczka skałkowa.
Na obozach wychowawca, lektor języka angielskiego, instruktor survivalu. Związana z Hamak-tur od 10 lat